Giải pháp kiểm soát điện năng

Vấn đề tiền điện, số điện và lỗi sai chỉ số công tơ luôn là những chủ đề được quan tâm và chú ý lớn từ các  hộ gia đình.Với giải pháp tiết kiệm điện năng của GS, gia chủ có thể theo dõi số liệu điện năng tiêu thụ song song với số liệu trên công tơ điện truyền thống.

Gia chủ có thể theo dõi điện năng tiêu thụ hiện tại và của tháng trước, số tiền hiện tại phải trả, dòng điện tiêu thụ, điện áp và tần số lưới điện. Ngoài ra, gia chủ sẽ nhận được cảnh báo qua điện thoại khi số điện đang chuẩn bị vượt khung giá, dòng điện tăng bất thường (hiện tượng dò điện), cảnh báo hiện tượng quá tải. Từ đó có thể kiểm soát và tiết kiệm điện năng tiêu thụ